בשבילכם נוצר הפרויקט
שמוביל את המהפכה
האורבנית של רמת גן.

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם
עם הצעה מותאמת אישית

    מתעניינים ב:

    פגישה בתיאום מראש בהתאם להנחיות התו הסגול
    מגדל ספיר, קומה 37 | תובל 40, רמת גן

    ההדמיות הינן להמחשה בלבד. כלל המוצג בהן, לרבות אך לא רק, ביחס למפלס קומת הבריכה, כפוף, בין היתר, לקבלת אישורי רשויות התכנון. ריהוט, חפצי נוי, גופי תאורה, וילונות, שטיחים, מכשירים ואביזרים המופיעים בהדמיות הינם לצרכי המחשה בלבד. את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם המכר שייחתם על נספחיו לרבות המפרט הטכני ותכניות המכר, בכפוף למותנה בו. כלל המוצג ביחס למגדל התעסוקה ושטחי המסחר, אינו בבעלות החברה או בשליטתה. הרכבת הקלה של הקו האדום המופיעה בחלק מההדמיות לאורך רח' ז'בוטינסקי מתוכננת מתחת לפני הקרקע באזור זה.

    ההדמיות הינן להמחשה בלבד, ניתנות לשינוי וכפופות לאישורי רשויות התכנון. מובהר כי את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם השכירות שייחתם, על נספחיו. כלל המוצג ביחס למגדל המגורים, אינו בבעלות החברה או בשליטתה. הרכבת הקלה של הקו האדום המופיעה בחלק מההדמיות לאורך רח' ז'בוטינסקי מתוכננת מתחת לפני הקרקע באזור.